ღირებულებები

Business Chamber of Asian & Gulf Countries > ღირებულებები

გზა მუდმივი განვითარებისთვის

ბიზნეს პალატის ღირებულებები

  • ბიზნესპალატის საყრდენი ღირებულებები:

  • პატივისცემა –  სხვადასხვა სახელმწიფოების, კულტურისა და მრავალფეროვანი საზოგადოებების მიმართ უპირობო პატივისცემა.

  • კეთილსინდისიერება –  ბიზნესპალატის მორალური პრინციპების  უმაღლესი სტანდარტებით დაცვა.

  • პასუხისმგებლობა –   ბიზნესპალატის მიერ არსებული მიზნების ერთგულება.

  • სრულყოფილება –  მაღალი პროფესიონალური სტანდარტების დანერგვა.

ჩვენ ერთგული ვართ იმ იდეებისა და ღირებულებების, რომელთა ირგვლივაც გავერთიანდით

ის, რაც სხვებისგან გამორჩეულს გვხდის, არის საქმისადმი დამოკიდებულება და ხედვები. უწყვეტად ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ბაზარზე ჩვენი მოღვაწეობა იყო საჯარო ხასიათის და დადებითი შედეგების მომტანი.  გვჯერა, რომ თითოეულ ადამიანს შეუძლია საკუთარი წვლილი შეიტანოს სამყაროს ზარდ კეთილდღეობაში.  სწორედ ამიტომ, ჩვენი  საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ვექტორი ადამიანებში შესაძლებლობების აღმოჩენა და განვითარება იქნება.   

ჩვენ ერთგული ვართ იმ იდეებისა და ღირებულებების, რომელთა ირგვლივაც გავერთიანდით