نبذة عن BCAGC - فارسي

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > نبذة عن BCAGC – فارسي

ماهیت مفهوم

 

ماموریت اتاق بازرگانی تعمیق روابط تجاری و اقتصادی و ایجاد ارتباطات جدید بین واحدهای تجاری کشورهای آسیایی، حوزه خلیج و ماوراء قفقاز می باشد و  به این منظور:

شناسایی راهروهای صادراتی و فضاهای سرمایه گذاری از طریق مطالعات بین کشوری و بخشی.

قویت نمایندگی ها در تمامی 46 کشور عضو اتاق بازرگانی و برقراری کانال های ارتباطی مستقیم بین واحدهای تجاری و سازمان های دولتی/غیر دولتی. تقویت قراردادهای تجاری بین المللی بین کشورها و شرکت ها.

گسترش نمایندگی در 80 کشور.

ایجاد دسترسی به بازارهای صادراتی بین المللی و منابع مالی برای اعضای اتاق بازرگانی، ضمن حفظ منافع مشروع آنها در سطح محلی و بین المللی و در این فرآیند، تشویق به تقویت زنجیره ارزش دوستدار محیط زیست.

توسعه سرمایه انسانی مورد تقاضا در بازارهای کار بین المللی و صادرات دانش.

تمامیت
کارایی
نوآوری

منحصر به فرد بودن اتحادیه ما با  پایگاه  داده هایی در حالت به روز شدن دائم کارشناسان و متخصصان واجد شرایط  مشروط  است  که این امر یکی از ویژگی های متمایز موجود در عرصه بین المللی  می باشد

آوردن زندگی و کیفیت

ویدئوی معرفی اتاق بازرگانی را تماشا کنید

هر سوالی دارید  از ما بپرسید. تیم ما همیشه آماده کمک به شماست!

BCAGC EVENT
#image_title
#image_title

چارچوب مفهومی

ایده ایجاد یک انجمن مبتنی بر استفاده خردمندانه از موقعیت استراتژیک گرجستان و ایجاد این کشور به عنوان “یک راهروی تجاری” – برای توسعه سرمایه گذاری، تجارت، روابط آموزشی و فرهنگی  می باشد.  در مورد رشد اقتصادی پایدار و باثبات دولت، به ایجاد سازمان‌های بین‌المللی یا اتاق‌های تجاری اهمیت زیادی داده می‌شود که بعداً به بستر حمایتی برای سرمایه‌گذاران بالقوه تبدیل می‌شوند.  به این ترتیب، به سازمانهای های شرکت کننده امکان داده  می شود که  خطر ها را کاهش دهند و اقدامات پیشگیرانه مناسب را انجام دهند.

هدف اصلی اتاق بازرگانی کشورهای  آسیا وخلیج فارس ایجاد یک محیط مساعد برای گفتگو بین شرکت ها،  محافل دولتی و جامعه مدنی می باشد.  اولویت‌های اصلی انجمن، از یک سو، تعمیق روابط تجاری بین گرجستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیا و از سوی دیگر،  ارتقای روابط تجاری و اقتصادی جدید است.

به نظر بنیانگذاران این سازمان، حفظ نرخ رشد اقتصادی بلندمدت بالای 5 درصد و کاهش تورم برای پیشرفت کشور بسیار مهم است که به نوبه خود مستلزم معرفی مکانیسم هایی برای ورود سریع به اقتصاد کشور است. این مراحل منجر به توسعه بازار آزاد، محیط تجاری سالم و رقابتی و تقویت اصول یک اقتصاد لیبرال می شود.

قابل توجه  است که برای افزایش دو برابری تولید ناخالص داخلی کشور و حمایت از طرح دولت، باید نه تنها کشورهای آسیایی و خلیج فارس، بلکه کشورهای اروپایی را به فضای سرمایه گذاری گرجستان علاقه مند کرد.