نبذة عن BCAGC - فارسي

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > نبذة عن BCAGC – فارسي

ماهیت مفهوم

در 13 ژوئیه 2021، “اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و خلیج فارس” تشکیل شد که شامل شرکت های کوچک، متوسط ​​و بزرگ از کشورهای آسیایی و خلیج فارس ( عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و سلطان نشین عمان ) می‌شود در راستای این هدف که  افرادی که به دنبال عضویت هستند و علاقه مند به محیط سرمایه گذاری قفقاز جنوبی هستند و/یا در مورد فرصت های تجاری در اینجا بحث می کنند را متحد  می نماید.

 مفهوم “اتاق بازرگانی آسیا و خلیج فارس” (از این پس “اتاق بازرگانی” و/یا سازمان/انجمن نامیده می شود) یک سند پایه گذاری می باشد که ماهیت سازمان، ارزش های اساسی ، اهداف  و زمینه های فعالیت آن  را توضیح می دهد. این سازمان سهم قابل توجهی در توسعه کسب و کار و شکل گیری یک چشم انداز موثر و جهانی با شناسایی چالش ها و فرصت های موجود دارد. این انجمن به جذب سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری شرکت های گرجی  در کشورهای آسیایی و خلیج فارس، ایجاد روابط بین المللی و به تقویت روابط تجاری موجود میپردازد . همچنین تشکیل پروژه ها و پلتفرم های تبادل جوانان، استقرار گرجستان به عنوان “صادر کننده دانش” و ارائه قابلیت های آن را تسهیل می کند.   از پنجاه (50) کشور در قاره آسیا، اتاق بازرگانی در چهل و شش کشور (46) فعالیت می کند.

تمامیت
کارایی
نوآوری

منحصر به فرد بودن اتحادیه ما با  پایگاه  داده هایی در حالت به روز شدن دائم کارشناسان و متخصصان واجد شرایط  مشروط  است  که این امر یکی از ویژگی های متمایز موجود در عرصه بین المللی  می باشد

آوردن زندگی و کیفیت

ویدئوی معرفی اتاق بازرگانی را تماشا کنید

هر سوالی دارید  از ما بپرسید. تیم ما همیشه آماده کمک به شماست!

Group of different flags hanging on building
IMG_1581
235210918_120651453631253_7377526917013013888_n

چارچوب مفهومی

ایده ایجاد یک انجمن مبتنی بر استفاده خردمندانه از موقعیت استراتژیک گرجستان و ایجاد این کشور به عنوان “یک راهروی تجاری” – برای توسعه سرمایه گذاری، تجارت، روابط آموزشی و فرهنگی  می باشد.  در مورد رشد اقتصادی پایدار و باثبات دولت، به ایجاد سازمان‌های بین‌المللی یا اتاق‌های تجاری اهمیت زیادی داده می‌شود که بعداً به بستر حمایتی برای سرمایه‌گذاران بالقوه تبدیل می‌شوند.  به این ترتیب، به سازمانهای های شرکت کننده امکان داده  می شود که  خطر ها را کاهش دهند و اقدامات پیشگیرانه مناسب را انجام دهند.

هدف اصلی اتاق بازرگانی کشورهای  آسیا وخلیج فارس ایجاد یک محیط مساعد برای گفتگو بین شرکت ها،  محافل دولتی و جامعه مدنی می باشد.  اولویت‌های اصلی انجمن، از یک سو، تعمیق روابط تجاری بین گرجستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیا و از سوی دیگر،  ارتقای روابط تجاری و اقتصادی جدید است.

به نظر بنیانگذاران این سازمان، حفظ نرخ رشد اقتصادی بلندمدت بالای 5 درصد و کاهش تورم برای پیشرفت کشور بسیار مهم است که به نوبه خود مستلزم معرفی مکانیسم هایی برای ورود سریع به اقتصاد کشور است. این مراحل منجر به توسعه بازار آزاد، محیط تجاری سالم و رقابتی و تقویت اصول یک اقتصاد لیبرال می شود.

قابل توجه  است که برای افزایش دو برابری تولید ناخالص داخلی کشور و حمایت از طرح دولت، باید نه تنها کشورهای آسیایی و خلیج فارس، بلکه کشورهای اروپایی را به فضای سرمایه گذاری گرجستان علاقه مند کرد.