مدیر اجرایی BCAGC در افتتاحیه برنامه آموزش مدنی USAID شرکت کرد

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > فارسى bussiness 2022 > مدیر اجرایی BCAGC در افتتاحیه برنامه آموزش مدنی USAID شرکت کرد

مدیر اجرایی BCAGC در افتتاحیه برنامه آموزش مدنی USAID شرکت کرد

  • Posted by: Kati2022

مارینا زورابیشویلی، مدیر اجرایی BCAGC (اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس) طبق دعوت رسمی در کنفرانس افتتاحیه برنامه آموزش مدنی USAID که در منطقه متسختا-متیانتی برگزار شد،  شرکت کرد.

برنامه آموزش مدنی USAID توسط سازمان PH International با حمایت وزارت آموزش و پرورش و علوم گرجستان اجرا می شود. این برنامه توسط آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) تامین مالی شود. شرکای این برنامه عبارتند از: انجمن معلمان آموزش مدنی، آکادمی آمریکایی گیوی زالداستانیشویلی در تفلیس، جئولب، رزونانس ایالات متحده آمریکا، 11 سازمان منطقه ای.

 

 

Author: Kati2022

دیدگاهتان را بنویسید