سفر به باکو

سفر به باکو

  • Posted by: Kati2022
visit to Baku

آقای داویت تسیرداوا معاون رئیس اول اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه  خلیج فارس  BCAGC با یک معموریت تجاری دیگر به باکو پایتخت آذربایجان سفر کرد. با توجه به دستور کار، بخش رسمی این بازدید  با حضور در “همایش سرمایه گذاری و کارآفرینی جوانان آذربایجان” آغاز شد.

این گردهمایی شامل چندین جلسه پانل بود  از جمله: “نسل جدید به عنوان محرک نوآوری و فناوری”، “توانمندسازی استارتاپ ها: ایجاد یک اکوسیستم سرمایه گذاری موثر” و “بازیگران کلیدی آینده: کارآفرینان جهانی”.

ایده اصلی این گردهمایی ایجاد یک پلتفرم جهانی با متحد کردن متخصصان و رهبران حوزه‌های مختلف بود که بردار اصلی آن کمک و حمایت از توسعه نسل جدید خواهد بود.

ما خوشحالیم که سازمان ما در چنین گردهمایی ها و رویدادهای مهمی با هدف پیشرفت و موفقیت نسل ها شرکت می کند.

Author: Kati2022

دیدگاهتان را بنویسید