مرکز میانجیگری

“مرکز میانجیگری” برای اعضای اتاق بازرگانی ایجاد می شود. میانجیگری یک راه حل جایگزین برای حل اختلافات است. نقش آن در روابط تجاری ویژه است، هم از نظر حفاظت از حریم خصوصی و هم حل سریع و موثر مشکلات. اگر روابط بین طرفین آنقدر متشنج است که رویارویی با مواضع اجتناب ناپذیر است و اتهامات متقابل ایجاد می شود، توصیه می شود اختلاف را به میانجیگری منتقل کنید.

Top view of businessman hand interfering to stop collapsing dominos. Over blue background.

میانجی‌ها به شما کمک می‌کنند تا یک اختلاف را – از هر نوع – خارج از دادگاه حل و فصل کنید

اصول میانجیگری بر اساس اراده، محرمانه بودن، بی طرفی و انعطاف پذیری است. این مرکز بر قانون میانجیگری گرجستان و

قوانین کلی میانجیگری تکیه خواهد کرد.

 

این مرکز با واسطه ها، وکلا و سرمایه گذاران واجد شرایط کار می کند تا مسائل اختلاف موجود را به طور کامل شناسایی و حل کند. برای افزایش کارایی مرکز، اتاق بازرگانی با سازماندهی آموزش ها، کارگاه ها و جلسات میز گرد با انجمن میانجیگران گرجستان همکاری خواهد کرد