هیئت BCAGC از سفارت گرجستان در اردن بازدید رسمی کرد

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > هیئت BCAGC از سفارت گرجستان در اردن بازدید رسمی کرد

هیئت BCAGC از سفارت گرجستان در اردن بازدید رسمی کرد

  • Posted by: Kati2022
GEORGIA JORDAN VISIT EMBASSY

 

به منظور تقویت و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی بین پادشاهی هاشمی اردن و گرجستان، معاون رئیس اول اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و خلیج فارس (BCAGC) آقای داویت  تسیرداوا و کنسول افتخاری اتاق بازرگانی جناب آقای المان گیولاحمدوف از سفارت گرجستان در اردن بازدید رسمی کردند.

دیدار با جناب آقای پردیناند توادزه که مشاور ارشد سفارت گرجستان و جناب آقای گوچا کرسلیدزه که مشاور  سفارت گرجستان می باشند، برگزار شد وطی آن در مورد ماموریت و اهداف اتاق بازرگانی بحث و تبادل نظر گردید. در طول  دیدار فوق،جناب  آقای داویت تسیردوا کنسول افتخاری اتاق بازرگانی در اردن جناب آقای احمد ابوزید را به نمایندگان سفارت معرفی کرد و همچنین رویدادهای فرهنگی جاری را که اتاق بازرگانی در صدد اجرای آنها در آینده نزدیک می باشد، معرفی  نمود.

بین نمایندگان اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس و  سفارت گرجستان در اردن توافقات مهمی در زمینه همکاری های آتی حاصل گردید که ارتقای شناسایی حوزهای اقتصادی و فرهنگی دو کشور و تعمیق بیشتر روابط  موجود را دربر می گیرد.

Author: Kati2022

دیدگاهتان را بنویسید