نمایندگان BCAGC در چارچوب EXPO 2020 جلسات مهمی برگزار کردند

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > نمایندگان BCAGC در چارچوب EXPO 2020 جلسات مهمی برگزار کردند

نمایندگان BCAGC در چارچوب EXPO 2020 جلسات مهمی برگزار کردند

  • Posted by: Kati2022

همانطور که  خبر دارید  نمایندگان اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس در چارچوب Expo 2020 در یک سفر کاری به سر می برند و به صورت روزانه تعدادی نشست مهم برگزار می نمایند .

در تاریخ  28 ماه  مارس جلساتی با نمایندگانی از سازمان ها و انجمن های تجاری معتبر از جمله: شیخ ابراهیم الخلیفه، رئیس هیئت امنای UNIDO Arab، دبیرکل اتحادیه اتاق های عرب – خالد م. حنفی، پژوهشگر اقتصاد – محمود یوسف، توماس چاکو، مدیرHOLDINGS  MEKTOR ، سامی  سرداری  – مجری طرح توانمندسازی اقتصادی، دکتر هاشم سلیمان حسین، رئیس دفتر سرمایه گذاری و ارتقای فناوری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، رئیس کمیته صنعت و انرژی اتاق بحرین – فرید گلام عباس عبدالعلی بادر.  

موضوع اصلی این گفتگو تشدید روابط بین بخش های تجاری و لزوم گسترش همکاری ها در حوزه اقتصادی بود. طرفین موفقیت ها و برنامه های آینده خود را به اشتراک گذاشتند. 

دف از جلسات فوق ارائه شفاف ارزش ها و برنامه استراتژیک BCAGC در سطح بین المللی است که در خدمت افزایش اعضای سازمان و ایجاد مشارکت های قوی می باشد.

Author: Kati2022

دیدگاهتان را بنویسید