میز گرد تجاری گرجستان و بلژیک

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > میز گرد تجاری گرجستان و بلژیک

میز گرد تجاری گرجستان و بلژیک

  • Posted by: Kati2022

آقای داویت تسیرداوا، مدیر شرکت سرمایه گذاری ” Holding Geosilkroad” و آقای ولادیمر لورسماناشویلی، مدیر سرمایه گذاری همین شرکت، به همراه هیئت تجاری گرجستان در همایش تجاری که توسط شورای تجاری اتحادیه اروپا و گرجستان در پادشاهی هلند و بلژیک  بر گزار شد،  حضور داشتند.  طی نشستی که در چارچوب میزگرد تجاری گرجستان و بلژیک در مجمع تجاری برگزار شد، شرکت سرمایه گذاری ” Holding Geosilkroad” معرفی شد.

در چارچوب این بازدید، دیدارهایی در چهارچوب بخشهای رسمی و غیررسمی با مقامات مختلف ازقبیل زیر: با سفیر گرجستان در پادشاهی بلژیک و دوک نشین بزرگ لوکزامبورگ آقای واختانگ ماخاروبلیشویلی، سفیر گرجستان در اتحادیه اروپا زویاد چومبوریدزه، دبیر کل شورای تجاری اتحادیه اروپا و گرجستان آقای ایو ریچارد، مدیر اتحادیه اروپای عالی وزارت، آژانس صادرات و سرمایه گذاری خارجی والونیابر و غیره گزار شد.

(Greater Europe Department, Walloon Export and Foreign Investment Agency (AWEX)

آقای داویت تسیرداوا، موسس و مدیر “Holding Geosikroad” با تمرکز بر موضوع مهمی مانند فضای سرمایه گذاری و فرصت های گرجستان، به طور گسترده در مورد شرکت اتاق بازرگانی   کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس – BCAGC که شریک عمومی و حامی آن شرکت سرمایه گذاری “Holding Geosikroad” است، صحبت کرد.

آقای ولادیمر لورسماناشویلی با توجه به فضای اقتصادی و نقش  “Geosikroad”  اهداف، توانمندی ها، پروژه های اجرا شده و در دست اقدام این شرکت را به حاضرین معرفی کرد.

https://eugbc.net/georgia-belgium-business-roundtable-doing-business-with-georgia/

Author: Kati2022

دیدگاهتان را بنویسید