تیم ما

Мехмет Бозан
مهمت بوزان
رئیس BCAGC

رئیس BCAGC از سال 2022

10
داويد تسيرداوا
نایب اول رئیس BCAGC
16
گیورگی اوتاریدزه
نایب رئیس BCAGC
3
سهيل ليب
کنسول افتخاری BCAGC
#image_title
آقای عمر کاتامینه
سرکنسول/ نماینده رابط BCAGC در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
#image_title
دکتر اوتام سیینگهال
کنسول افتخاری BCAGC در هند
4
كامل جودر
کنسول افتخاری BCAGC
8
علي عبدالله محمود محمد غلوم
کنسول BCAGC در کویت
#image_title
تیمور کودراتوف
نماینده ویژه در امارات متحده عربی
12
تامار مازیاشویلی
کنسول افتخاری BCAGC در چین
5
احمد نهار صالح ابوزید
کنسول BCAGC در اردن
11
سید حسین علوی
کنسول BCAGC در ایران
4
محمد العراده
مسئول روابط عمومی
9
تامار سیمونیشویلی
وکیل