سفر مهم به ترکیه

سفر مهم به ترکیه

  • Posted by: Kati2022

نشست رسمی مهم هلدینگ آلبایراکلار و اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس (BCAGC) برای همکاری های سازنده برگزار شد. در قالب مشارکت  طرفین آقای داویت تسیرداوا و آقای کاظم آلبایراک، در مورد تمامی زمینه ها و چشم اندازهای ممکن همکاری در آینده گفتگو کردند.

 

VISIT TURKEY

Author: Kati2022

دیدگاهتان را بنویسید