جلسات B2B

جلسات B2B

  • Posted by: Kati2022
B2B

 

بخش پایانی مجمع جاده ابریشم تفلیس به جلسات B2B بین نمایندگان بخش تجاری اختصاص داشت که هدف از آن گسترش روابط تجاری، به اشتراک گذاشتن شیوه های موفق و ترسیم جنبه های همکاری متقابل آینده بود.

در قالب 𝐁𝟐𝐁، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس، آقای داویت تسیردوا به همراه نمایندگان اتاق بازرگانی، دیدارهای پرباری با زیاد ا. الرحمه رئیس GROUP ALRAHMAH ،  مدیر مدیریت بازرگانی GROUP ALRAHMAH ناصر ز. الرحمه، با آقای رولاند پرایس، مدیر منطقه ای بانک جهانی در قفقاز جنوبی، با خلیل ام الافرا، مدیر روابط، فدراسیون اتاق های پادشاهی عربستان سعودی، با مشاور پروژهای شرکت با مسئولیت محدود گلوباللینک لجستیک  آقای دانیال خانی و غیره را  برگزار کرد.

موضوعات توسعه روابط دوجانبه در بخشهای مانند تجارت، گردشگری، فناوری اطلاعات، حمل و نقل، لجستیک، انرژی های تجدیدپذیر و سایر زمینه ها مورد بحص قرار گرفت.

در چارچوب این همایش تجاری، گفتوگوی سازنده درباره موضوعات صادرات و واردات و ارتقای تولیدات گرجستان با رئیس GROUP  ALRAHMAH ، اقای  زیاد ا. الرحمه و آقای  ناصر ز. الرحمه، مدیر توسعه تجارت GROUP ALRAHMAH برگزار شد. معاون اول رئیس 𝐁𝐂𝐀𝐆𝐂 در پایان این گفتگو به مهمانان  “پلنگینه پوش”  مینیاتوری هدیه داد.

𝐁𝐂𝐀𝐆𝐂 از این واقعیت که چنین مجمع بین المللی در تفلیس برگزار شد، که نمایندگان کشورهای مختلف را متحد کرد و به آنها فرصت داد تا رویدادهای جهانی جاری را از منظر بخش تجاری ارزیابی کنند، خرسند است.

 

B2B

Author: Kati2022