جلسات کاری در اردن

جلسات کاری در اردن

  • Posted by: Kati2022
ვიზიტი იორდანია სამუშაო შეხვედრები

معاون رئیس اول اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس به همراه سرکنسول های افتخاری اتاق بازرگانی که به دعوت رسمی در پادشاهی هاشمی اردن به سر می برند، به جلسات معارفه با نمایندگان ساختارهای دولتی و بخش تجاری این کشور ادامه  می دهند.

اولویت اصلی اتاق بازرگانی ایجاد روابط نزدیک اقتصادی بین گرجستان و کشورهای آسیایی و خلیج فارس و ارتقای توسعه فرصت های جدید  می باشد.

یکی از اولویت های اصلی ابتکارآقای  داویت تسیردوا معاون رئیس اول اتاق بازرگانی، معرفی کشورمان به عنوان یک محیط سرمایه گذاری جذاب است.  بر این اساس، در چارچوب سفر به پادشاهی هاشمی اردن، هیأت اتاق بازرگانی علاوه بر نهادهای دولتی، به طور فعال به جلسات کاری با نمایندگان بخش تجاری ادامه داده و آنها را به تفصیل با بخش های اولویت دار آشنا می کند که  به توسعه فرصت های جدید برای همکاری های اقتصادی کمک خواهد کرد.

در پادشاهی هاشمی اردن، جلساتی با نمایندگان بخش‌های مختلف تجاری از جمله مدیران شرکت مشاوره فنی GOLDEN Square و شرکت فنی عربی برای صنعت پلاستیک برگزار شد. طرفین در چارچوب  دیدارفوق  برنامه‌های مهمی را برای همکاری طرح ریزی  کردند.

Author: Kati2022

دیدگاهتان را بنویسید