بازدید نمایندگان BCAGC از اردن

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > فارسى bussiness 2022 > بازدید نمایندگان BCAGC از اردن

بازدید نمایندگان BCAGC از اردن

  • Posted by: Kati2022
MEETING. BCAGC JORDAN

نمایندگان BCAGC در یک سفر کاری از کشور اردن بازدید نمودند. به منظور ایجاد فرمت همکاری نزدیک، یک نشست معارفه مهمی بین آقای حاتم صالح هملان، معاون توسعه عمومی شهرداری عمان بزرگ اردن، تئا گوگیا، نماینده اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و  حوزه خلیج فارس و احمد نهار ابوزید، کنسول اتاق بازرگانی در اردن برگزار شد. همکاری با اردن برای اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس بسیار مهم است. ما به گذشته تاریخی، توسعه اقتصادی، فرهنگ متنوع شما علاقمندیم و خواهان همکاری نزدیک در دو جهت اقتصادی و فرهنگی- آموزشی هستیم.” – خانم تئا گوگیا تاکید کرد.

کمک کنسول اتاق بازرگانی در اردن، آقای احمد نهار ابوزید، در تقویت و اثبات همکاری های متقابل بین دو کشور قابل توجه می باشد.

Author: Kati2022

دیدگاهتان را بنویسید