اهمیت راهرو میانی و نقش گرجستان

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > اهمیت راهرو میانی و نقش گرجستان

اهمیت راهرو میانی و نقش گرجستان

  • Posted by: Kati2022
ეკონომიკური ფორუმი

 

معاون رئیس اول اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس (BCAGC)، آقای داویت تسیرداوا در مجمع اقتصادی که با همکاری مشترک مرکز تحلیلی “جئوکیس” و بانک گرجستان برگزار شد، حضور یافت که موضوع اصلی آن ” اهمیت راهرو میانی و نقش گرجستان “ بود.

بحث های پانل از این نوع به طور منحصر به فردی دارای اهمیت ویژه و پیش نیاز توسعه فرآیندهای اقتصادی  می باشد.

سازمان ما همیشه یکی از شرکت کننده گان و حامیان  چنین رویدادهای پرباری خواهد بود.

Author: Kati2022

دیدگاهتان را بنویسید