معرفی اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی وحوزه خلیج

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > معرفی اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی وحوزه خلیج

معرفی اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی وحوزه خلیج

Location

Biltmore Hotel

Date & Time

آگوست 10, 2021