"گردهمایی تجاری هند و خلیج " با جلسات کاری و مقدماتی جداگانه به اتمام رسید.

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > “گردهمایی تجاری هند و خلیج ” با جلسات کاری و مقدماتی جداگانه به اتمام رسید.

“گردهمایی تجاری هند و خلیج ” با جلسات کاری و مقدماتی جداگانه به اتمام رسید.

  • Posted by: Kati2022
business summit

“گردهمایی تجاری هند و خلیج ” با جلسات کاری و مقدماتی جداگانه به اتمام رسید. نمایندگان بخش بازرگانی آمادگی خود را برای همکاری با اتاق بازرگانی تایید کرده و تمایل خود را برای ادامه گفت و گو برای بحث در مورد موضوعات خاص ابراز کردند.

خوشحالیم که اتاق بازرگانی کشورهای  آسیایی و حوزه خلیج حامی چنین رویداد مهمی بود که به طور منحصر به فردی باعث توسعه کسب و کار، گسترش ارتباطات تجاری و کشف فرصت های اضافی می باشد.

مایلیم از برگزارکنندگان برای استقبال عالی و همچنین کنسول های خود، شرکت های عضو، هیئت کامل اتاق بازرگانی برای بازدید موفقیت آمیز تشکر کنیم.

 

meetings
 
Author: Kati2022