پاکتها

«اتاق بازرگانی آسیا و خلیج فارس» بسته های عضویت متنوعی را به افراد و شرکت ها ارائه می دهد.

عضو وابسته - رایگان

رایگان

در صورت عضویت وابسته در اتاق بازرگانی از خدمات زیر برخوردار می شوید:

* دسترسی به اطلاعات به روز شده لازم برای کسب و کار شما و دریافت اطلاعات دوره ای در مورد آخرین مطالعات بین المللی و داده های آماری مورد علاقه شما؛

* دریافت اطلاعات در مورد خدمات و پیشنهادات جاری اعضای داخلی و بین المللی اتاق بازرگانی؛

* اطلاع رسانی در مورد دعوت نامه هایی که مربوط به کلیه رویدادهای تجاری داخلی و بین المللی که توسط اتاق بازرگانی برگزار می شود.

* اطلاع رسانی در مورد تخفیف برای دعوتنامه “کنفرانس بین المللی تجاری –اقتصادی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج ” که هر سال توسط شورای کارشناسان بین المللی اتاق بازرگانی برگزار می شود.

 

عضو ممتاز

$ 500

در صورت عضویت ممتاز در اتاق بازرگانی از خدمات زیر برخوردار می باشید:

* به طور خاص مطالعه نیازهای تجاری شما و ارائه خدمات مختلف لازم برای توسعه تجارت شما، از جمله صادرات و واردات، پیشنهادات سرمایه گذاری برای ایجاد ارتباطات بین المللی؛

* دعوت نامه به کلیه مجامع تجاری داخلی و بین المللی که توسط اتاق بازرگانی سازماندهی شده است.

*دعوت نامه برای شرکت در”کنفرانس بین المللی تجاری و اقتصادی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج ” که هر ساله توسط شورای کارشناسان اتاق بازرگانی برگزار می شود.

* حق حضور در کلیه جلسات داخلی و بین المللی غیرعلنی اعضای اتاق بازرگانی.

* ارسال اطلاعات و پیشنهادات در مورد شرکت شما به اعضای داخلی و بین المللی اتاق بازرگانی هر چند وقت یکبار؛

* قرار دادن اطلاعات در مورد کسب و کار شما در بستر ارتباطی اعضا، سایت اینترنتی اتاق بازرگانی و صفحات اجتماعی مختلف

عضو باشگاه استاتوس

$ 1000

در صورت عضویت در باشگاه استاتوس علاوه بر تمامی خدمات فوق، از خدمات و امتیازات زیر نیز برخوردار می باشید:

* دعوت نامه به کلیه مجامع تجاری داخلی و بین المللی و “کنفرانس بین المللی تجاری و اقتصادی” که توسط اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج  برگزار می شود، که به معنای جا دادن رایگان در لژ مخصوص اعضای استاتوس می باشد.

* دعوت نامه به ضیافت های جشن تالارهای تجاری که فقط برای اعضای باشگاه های استاتوس و پلاتین و سرمایه گذاران اتاق بازرگانی برگزار می شود.

*   ارائه انفردی در جلسه غیر علنی اعضای اتاق بازرگانی  On Board –

* ارسال مطالب بازاریابی در مورد کسب و کار شما به گردهمایی های تجاری بین المللی و جهانی که توسط اتاق بازرگانی سازماندهی شده است .

* پروفایل/ سایت مخصوص شما در بستر ارتباطی اعضای داخلی و بین المللی اتاق بازرگانی و وب سایت اتاق بازرگانی؛

* انتشارو پخش اطلاعات و پیشنهادات مخصوص شرکت شما از طریق وب سایت و صفحات اجتماعی اتاق بازرگانی؛

* مقاله سالیانه مخصوص درباره شرمت شما و همکاری موفق شما با اتاق بازرگانی؛

* پوشش اطلاعات مربوط به فعالیت های مشترک در کانال های رسانه ای؛

عضو باشگاه پلاتینیوم

$ 5000

شما در صورت عضویت در باشگاه پلاتینیوم، علاوه بر تمامی خدمات فوق، از خدمات و امتیازات زیر نیز برخوردار هستید:

* مدیر توسعه کسب و کار خصوصی – عضو باشگاه پلاتینیوم توسط یک مدیر خصوصی خدمت می شود که خدمات زیر چه به صورت محلی و چه در کشورهای آسیایی و حوزه خلیج  ارائه می دهد : یافتن و حفظ کانال های صادرات و واردات، یافتن سرمایه گذار و تسهیل تامین مالی یک پروژه سرمایه گذاری، تسهیل دسترسی به منابع مالی بین المللی از جمله وام های کم بهره، حمایت برای یافتن دسترسی به سایر خدمات مشاوره ای و حقوقی در هر کشور آسیایی وحوزه خلیج ، کمک در ایجاد برقراری ارتباط با سازمان های دولتی و غیر دولتی و تسهیل دسترسی به خدمات دولتی با حداقل موانع بوروکراتیک.

* دعوت نامه پلاتینیوم برای کلیه مجامع و کنفرانس های تجاری داخلی و بین المللی اتاق بازرگانی به این معنی می باشد.

* مکان نامگذاری شده برای استقرار در لژهای پلاتینیوم در همه گردهمایی ها و کنفرانس های تجاری؛

* راه اندازی پیشخوان ویژه برای شرکت شما در تمام مجمع های تجاری؛

* ارائه شرکت شما یا سخنرانی نماینده شرکت شما در مجمع ها و کنفرانس های تجاری محلی و بین المللی؛

* حق شرکت در میزگردهای غیر علنی سازماندهی شده توسط شورای کارشناسان بین المللی اتاق بازرگانی؛

* مقاله خصوصی سالانه در مجله Forbes در مورد شرکت شما و همکاری موفق شما با اتاق بازرگانی.