نقش آموزش در مزیت رقابتی کشور

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > نقش آموزش در مزیت رقابتی کشور

نقش آموزش در مزیت رقابتی کشور

  • Posted by: Kati2022
education. panel discussion

داویت تسیرداوا، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی آسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس و گیورگی اوتاریدزه، نایب رئیس، در بحثی که با حمایت بانک گرجستان با موضوع «نقش آموزش در مزیت رقابتی کشور» برگزار شد، شرکت کردند.

مدیریت این میزگرد توسط موسس و رئیس “Business Insider Georgia”، گیورگی اباشیشویلی انجام شد. در این مراسم نمایندگان دولتی و بخش خصوصی برای تجزیه و تحلیل مشکلات سیستم آموزشی حضور داشتند.

شایان ذکر است سخن گسترده وزیر آموزش و پرورش و علوم گرجستان، گیورگی امیلاخواری، که بر مسائل مدرسه، حرفه و آموزش عالی متمرکز بود.

در چارچوب بحث، نیاز به تغییرات هم از نظر بهبود آموزش و هم آموزش مبتنی بر تمرین و تحقیق به صراحت برجسته شد.

ما خوشحالیم که سازمان ما در چنین رویداد ارزشمندی با هدف چشم انداز آموزش بهتر شرکت کرد زیرا رشد و توسعه دانش، مهارت ها و توانایی ها باعث ایجاد سرمایه انسانی می شود که موجب رونق اقتصادی می شود.

Author: Kati2022