مهمانی استقبال از جاده ابریشم تفلیس

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > مهمانی استقبال از جاده ابریشم تفلیس

مهمانی استقبال از جاده ابریشم تفلیس

  • Posted by: Kati2022

بنابه دعوت رسمی معاون نخست وزیر، وزیر اقتصاد و توسعه پایدارگرجستان آقای لوان داویتاشویلی، معون  اول رئیس اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس آقای داویت تسیردوا و اعضای اتاق بازرگانی در مراسم استقبال پذیرایی از مجمع جاده ابریشم تفلیس حضور دارند.

https://www.tbilisisrf.gov.ge/

 

Author: Kati2022