دیدار با رئیس دفتر نمایندگی سفارت اندونزی

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > دیدار با رئیس دفتر نمایندگی سفارت اندونزی

دیدار با رئیس دفتر نمایندگی سفارت اندونزی

  • Posted by: Kati2022

معتون رئیس اول اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس آقای داویت تسیرداوا و رئیس دفتر نمایندگی سفارت اندونزی جناب آقای تورنگ پاکپاهان در مقر BCAGC نشستی تجاری برگزار کردند.

در این گفتگو با ایجاد روابط جدید متقابل و اجرای پروژه های مشترک، افزایش دامنه روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین کشورها مورد توجه قرار گرفت.

طرفین در مورد اهمیت تجارت بین المللی و تقویت مشارکت سازمان های عضو اتاق بازرگانی از اندونزی در این راستا صحبت کردند.

در عین حال، در این دیدار ابعاد همکاری های دوجانبه در آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکسری فعالیت ها برنامه ریزی شده است که قطعا ارتباط بین کشورها را تقویت خواهد کرد.

همچنین موضوع این گفت وگو سفر سفیر اندونزی به گرجستان و جزئیات برگزاری دیدار با جناب عالی بود.

Author: Kati2022