جلسات کاری در هند

جلسات کاری در هند

  • Posted by: Kati2022
ინდოეთი. საერთაშორისო სამედიცინო სამიტი

در تاریخ 18 آگوست، در چارچوب One Earth One Health – Advantage Healthcare India 2023، نمایندگان اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس جلسات دیگری برگزار کردند. شرکت کنندگان شامل نمایندگان مهم طب سنتی آیورودا هند و مشاغل پزشکی مدرن بودند مثل  Suddhi – کلینیک و بیمارستان سلامت، Maxnova Healthcare، Maharishi – تولید کننده و ارائه دهنده طب سنتی هند، محصولات پزشکی آیورودا،Hospital  Zydus – بیمارستان تحقیقاتی-تشخیصی و توانبخشی-درمانی، Hospitals Apolo – ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، Siam iRetreat – سبک آسیایی ارائه دهنده خدمات درمانی سلامتی، Life Aveda – ارائه دهنده خدمات پزشکی سنتی آیورودا هند، Healthtrip – یکی از بزرگترین پلت فرم های ترویج گردشگری پزشکی، Ginger Healthcare – شرکت ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی با رشد سریع در هند، My Care India LLP   My- شرکت تسهیل کننده پزشکی،  Rajagiri Hospital- یکی از بزرگترین بیمارستان های ارائه دهنده خدمات پزشکی در جنوب هند. همچنین جلسه ای با هیئت ملی اعتباربخشی بیمارستان ها و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی هند (NABH) برگزار شد.

در این دیدارها به جنبه های همکاری دوجانبه و مشارکت راهبردی توجه ویژه ای شد. طرفین برای همکاری های متقابل در آینده و تقویت روابط تجاری ابراز آمادگی کردند.

working meetings in india
 

 

Author: Kati2022