جلساتی که در اجلاس جهانی تجاری پاتیدار Global Patidar Business Summit برگزار شد

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > جلساتی که در اجلاس جهانی تجاری پاتیدار Global Patidar Business Summit برگزار شد

جلساتی که در اجلاس جهانی تجاری پاتیدار Global Patidar Business Summit برگزار شد

  • Posted by: Kati2022
,,Global Patidar Business Summit''

هانطور که می دانید، هیئت منمایندگی BCAGC در اجلاس جهانی تجاری پاتیدار Global Patidar Business Summit   که توسط سردادهام Sardadham در راجکوت هند برگزار می شود، حضور دارند. در چارچوب اجلاس تجاری، تعدادی نشست کاری مهم با نمایندگان بخش تجاری کشورهای مختلف برگزار شد که در طی آنها به موضوعات کلیدی حوزه تجاری و اقتصادی از جمله شناسایی فرصت‌های صادرات و واردات و راه های استفاده ازامکانات بازارهای بالقوه اختصاص داده شد.

مجموع جلسات با تولیدکنندگان داخلی و خارجی فاکتورهای قابل توجهی را از نظر صادرات و واردات آشکار کرد. تعدادی از شرکت هایی که تمامی شرایطی را دارند که از نظر قیمت و کیفیت در مقایسه با محصولات وارداتی ترکیه،  روسیه، بلاروس و ایران رقابت پذیر باشند،  تمایل خود را برای ورود به بازار گرجستان اعلام کردند.

 

همچنین در جلساتی که با نمایندگان محافل تجاری کشورهای مختلف در اجلاس تجاری برگزار شد، علاقه به محصولات گرجستانی ابراز و بازارهای جدیدی برای فرصت های صادراتی محصولات  مذکور شناسایی شد.

 

ما خوشحالیم که سازمان ما، طبق استراتژی خود، به ترویج سیاست تجاری ادامه می دهد و به نهادهای تجاری برای گسترش کمک می کند.

 

,,Global Patidar Business Summit''

Author: Kati2022