تدارک برای مجمع جاده ابریشم تفلیس

Business Chamber of Asian & Gulf Countries BCAGC > أخبار > Uncategorized > تدارک برای مجمع جاده ابریشم تفلیس

تدارک برای مجمع جاده ابریشم تفلیس

  • Posted by: Kati2022

روسای اتاق بازرگانی کشورهای آسیایی وحوزه خلیج فارس، نمایندگان افتخاری کشورهای مختلف و نمایندگان سازمان‌های عضو، برای رویداد بزرگ فردا – مجمع جاده ابریشم تفلیس، تدارک می‌شوند.

Author: Kati2022