عضو شوید

اتاق بازرگانی کشورهای آسیا و حوزه خلیج فارس پکیج های مختلف عضویت را به اشخاص حقیقی و شرکت ها ارائه می دهد

ضو وابسته - رایگان
رایگان

توسط پاکت عضو  وابسته، شما اطلاعات به روزی را که خود یا کسب و کارتان نیاز دارد، دریافت خواهید کرد.

عضو ممتاز
$500

اتاق به طور مستقیم نیازهای شما را بررسی می کند و خدمات مناسب برای توسعه کسب و کار شما را به شما ارائه می دهد.

 

عضو باشگاه استاتوس
$1000

عضویت در باشگاه استاتوس  شامل سازوکارها و ابزارهای اضافی برای توسعه کسب و کار شما است.

توصیه شده
عضو باشگاه پلاتینیوم
$5000

عضویت در باشگاه پلاتینیوم شامل استفاده از کلیه خدمات اتاق بازارگانی است. به عضو باشگاه پلاتینیوم به صورت جداگانه توسط مدیری که از سوی اتاق بازرگانی منصوب می شود خدمات ارائه می گردد.

چگونه عضو شویم

  • گام اول

    پاکت عضویت مورد نظر را انتخاب کنید

  • گام دوم

    فرم ثبت نام را پر کنید و منتظر پیام ما باشید

  • سوم

    تایید و پرداخت