ხედვა და მისია

Business Chamber of Asian & Gulf Countries > ხედვა და მისია

გზა განვითარებისა და მრავალფეროვნებისკენ

ჩვენი მისია

ბიზნესპროცესებში  ჩართულობა  

აქტიურად ჩართვა ყველა იმ დისკუსიასა თუ საქმიანობაში, რომელიც მიმართული იქნება საქართველოს, აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნესკლიმატის პროგრესისკენ. 

მარტივი კომუნიკაცია 

ბიზნესპალატის წევრებს შორის ავთენტური ინფორმაციის მიმოცვლა დაყოვნების გარეშე 

წევრების კანონიერი ინტერესების დაცვა 

ჩვენ ვეხმარებით წევრებს თავიანთი მიზნების განხორციელებაში და ვიცავთ მათ  ინვესტირებისა და ვაჭრობის დროს წარმოქმნილი ნებისმიერი რისკისგან. 

ჩვენი ხედვა

ბიზნესპალატის ხედვა ორიენტირებულია ისეთი ბიზნესკლიმატის ფორმირებაზე, რომელიც მაქსიმალურად მიმზიდველი იქნება უცხოელი ინვესტორებისთვის. ორგანიზაციის წევრები იზიარებენ ხედვას, რომ თანასწორობისა და კანონიერების პრინციპებზე დაფუძნებული თავისუფალი ბაზარი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია თანამედროვე, წარმატებული სახელმწიფოებისთვის. ბიზნესპალატის ორიენტირია სხვადასხვა ეროვნებისა და კულტურის წარმომადგენელთათვის თანაბარი და ტოლერანტული ბიზნესგარემოს განვითარების ხელშეწყობა.

  • ეს ღირებულება ჩვენი შეხედულებებისაგან განუყოფელია 
  • ჩვენი საყრდენი სამი ძირითადი პრინციპია – პატივისცემა, გამჭვირვალობა და გულწრფელობა.

ჩვენ ერთგული ვართ იმ იდეებისა და ღირებულებების, რომელთა ირგვლივაც გავერთიანდით

ის, რაც სხვებისგან გამორჩეულს გვხდის, არის საქმისადმი დამოკიდებულება და ხედვები. უწყვეტად ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ბაზარზე ჩვენი მოღვაწეობა იყო საჯარო ხასიათის და დადებითი შედეგების მომტანი.  გვჯერა, რომ თითოეულ ადამიანს შეუძლია საკუთარი წვლილი შეიტანოს სამყაროს ზარდ კეთილდღეობაში.  სწორედ ამიტომ, ჩვენი  საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ვექტორი ადამიანებში შესაძლებლობების აღმოჩენა და განვითარება იქნება.   

ჩვენ ერთგული ვართ იმ იდეებისა და ღირებულებების, რომელთა ირგვლივაც გავერთიანდით