საიტისთვის
მეჰმეთ ბოზან
BCAGC-ს პრეზიდენტი

პრეზიდენტის პოსტს იკავებს 2022 წლიდან

10
დავით ცირდავა
BCAGC-ს პირველი ვიცე პრეზიდენტი
16
გიორგი ოთარიძე
BCAGC-ს ვიცე პრეზიდენტი
3
სოუჰილ ლაიბ
BCAGC-ს საპატიო კონსული
1
ელმან გიულახმედოვ
BCAGC-ს კონსული კომის რესპუბლიკაში
4
ქამელ ჯუდერი
BCAGC-ს საპატიო კონსული
8
ალი ა.მ.მ გოლომ
BCAGC-ს კონსული ქუვეითში
5
აჰმად ნაჰარ აბუზაიდ
BCAGC-ს კონსული იორდანიაში
12
თამარ მაზიაშვილი
BCAGC-ს საპატიო კონსული ჩინეთში
11
სეიდ ჰოსსეინ ალავი
BCAGC-ს კონსული ირანში
Lado
ლადო ლურსმანაშვილი
ინვესტიციების დირექტორი
4
მოჰამედ ალ-არადა
საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი
9
თამარ სიმონიშვილი
იურისტი